Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bivirkning [bokmål]    uønsket sideeffekt man kan få når man for eksempel tar en medisin
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Bivirkninger [norsk]    Legemidler er en viktig reversibel årsak til kognitiv funksjonsnedsettelse som delvis kan etterlikne demenssyndromet, spesielt delirium. Legemidler som med stor sannsynlighet kan forårsake kognitiv funksjonsnedsettelse, er trisykliske antidepressiva (spesielt amitriptylin - Sarotex); antikolinerge legemidler som virker på sentralnervesystemet (f.eks. antikolinerge antiparkinsonmidler); levodopa (Madopark, Sinemet); sedativa/hypnotika; nevroleptika, både høydose- og lavdosemidler; antiepileptika (husk å måle serumkonsentrasjonen); kortikosteroider i høye doser; ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID); anestetika; Cimetidin (andre H2-antagonister som famotidin eller ranitidin kan passe bedre for eldre personer); digitalisglykosider (husk å måle serumkonsentrasjonen).
Demensordliste © Pfizer AS
bivirkning, (sideeffekt) [norsk]    side effect [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no