Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
blackout [norsk]    jernteppe, minnesvinn (allment); midlertidig bevissthetstap (med.); stort strømbrudd (tekn.) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet