Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bland [engelsk]    :-1 [emotikon/smiley]   smiley bland face
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
bland [engelsk]    :-! [emotikon/smiley]   smiley bland face
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Ordbok / leksikon: 14 omtrentlig(e)
blande [norsk]    S50 [sikkerhetskode]   Må ikke blandes med ... (Angis av produsent, importør eller omsetter.)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
blandt [FEIL]    blant [norsk]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
blanding [norsk]    blend [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
blanding [norsk]    mixing [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Blanding  [norsk]    Mix [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
blandning [norsk]    mixture [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
blandet modus [norsk]    mixed mode [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blandet (salat) [norsk]    mixed (salad) [engelsk]   panaché [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Blandingsøkonomi [norsk]    økonomisk system der privat eiendomsrett til produksjonsmidlene er det vanlige, men der også stat og kommune driver økonomisk virksomhet. Den private virksomheten skjer innenfor rammer og regler som bestemmes av det offentlige gjennom bl.a. lover. De fleste land i verden har blandingsøkonomi.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
blandingsformat-, blandet [norsk]    mixed mode [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
blandede partiellderiverte [norsk]    mixed partial derivatives [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
blande; forene seg; gå gradvis over i hverandre, smelte sammen [norsk]    blend [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Blandete eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer [norsk]    E472f [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Blandete eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer [norsk]    E472f [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet