Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
blande [bokmål/riksmål/nynorsk]    røre sammen flere ting, bevisst eller ubevisst Først blander du sammen egg og sukker. Deretter har du i melken. Jeg tror du blander sammen ulike begrep her.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
blande [norsk]    S50 [sikkerhetskode]   Må ikke blandes med ... (Angis av produsent, importør eller omsetter.)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Ordbok / leksikon: 7 omtrentlig(e)
blandet modus [norsk]    mixed mode [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blandet (salat) [norsk]    mixed (salad) [engelsk]   panaché [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
blandede partiellderiverte [norsk]    mixed partial derivatives [engelsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
separere, utskille, avblande [norsk]    demix [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
blande; forene seg; gå gradvis over i hverandre, smelte sammen [norsk]    blend [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Blandete eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer [norsk]    E472f [E-stoff]   Andre
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Blandete eddik- og vinsyreestere av mono- og diglyserider av fettsyrer [norsk]    E472f [E-stoff]   konsistensmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet