Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
blanding [bokmål]    Dette ordet mangler en definisjon. Hjelp gjerne til ved å legge til en definisjon.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
blanding [norsk]    blend [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
blanding [norsk]    mixing [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
Blanding  [norsk]    Mix [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
kantblanding [norsk]    edgeblending [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Blandingsøkonomi [norsk]    økonomisk system der privat eiendomsrett til produksjonsmidlene er det vanlige, men der også stat og kommune driver økonomisk virksomhet. Den private virksomheten skjer innenfor rammer og regler som bestemmes av det offentlige gjennom bl.a. lover. De fleste land i verden har blandingsøkonomi.
Ordliste for valget 2005 © Aftenposten
mélange, blanding [norsk]    mélange [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
additiv fargeblanding [norsk]    Blanding av farger der fargen dannes ved å addere flere farger. Rød+grønn+blå gir hvit. Bilder for TV, video og digital projeksjon dannes ved additiv fargeblanding.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
subtraktiv fargeblanding [norsk]    Blanding av farger der fargen dannes ved å filtrere f.eks. hvitt lys gjennom ulike fargefiltere. Ved projeksjon av film benyttes subtraktiv fargeblanding.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
blandingsformat-, blandet [norsk]    mixed mode [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
frokostblanding, kornblanding [avløserord]    cereal [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet