Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
blank voting slips [engelsk]    blanke stemmesedler [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget