Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
blender [norsk]    (Lukker). I kinomaskiner: En innretning som stenger for lyset mens filmen trekkes ett bilde frem. Blender også lyset én (eller to) ganger mens bildet projiseres for å unngå flimring (s.d.).
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
Sinkblende [norsk]    Sink sulfid, ZnS, den viktigste sinkmineral.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
blendertall [norsk]    focal ratio [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blenderåpning [norsk]    f-stop [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
åpning, blenderåpning, apertur, blende [norsk]    aperture [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen