Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
bli [bokmål/riksmål/nynorsk]    fortsette å være, forbli, være i ro «Kan du ikke bli?» spurte han inntrengende. begynne eller gå over til å være Kom nå og bli med til stallen skal du se At Blakken blir så glad når vi skal dra av sted  – «Bjelleklang», James Lord Pierpont / Juul Hansen Han skal bli lege når han blir stor. hjelpeverb, brukes til å danne passiv form sammen med hovedverb i perfektum partisipp Dragen ble drept av ridderen. (arkaisk) drukne Han blei på sjøen.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bli [albansk]    lindetre, lind noe som er av lind
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bli [svensk]    å bli vad skall du bli när du blir stor?
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bli [norsk]    šaddat [samisk]   (v) (-tt-) //vuorjašuvvat 'bli bekymret'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 45 omtrentlig(e)
blit [norsk]    blit [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Blind [norsk]    Blind [engelsk]   Innsatsen som må foretas av de to spillerne som sitter umiddelbart til venstre for utdeleren, som starter handlingen (action) i den første innsatsrunden. The blinds plasseres før noen kort deles ut. (En "Blind"-innsats foretas før du ser dine kort).
Pokerordliste © Nettpoker.nu
bling [norsk]    blin blin [spansk]   Med dette menes smykker.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
blimp [norsk]    Et lydtett kabinett eller boks for kameraer el.l. slik at lydopptakene ikke skal forstyrres av støyen fra kamera.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
bliss [engelsk]    lykksalighet, intens lykke [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Bling [engelsk]    alt som glitrer og skinner
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
blinds [engelsk]    persienner [norsk]   [framvisningseffekt]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
blinke [norsk]    šeallut [samisk]   (v) //NL97: (-l-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
blinker [norsk]    winky [engelsk]   ;-) [emotikon/smiley]   Winky smiley. User just made a flirtatious and/or sarcastic remark. More of a "don't hit me for what I just said" smiley.
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
bli sint [norsk]    encojonarse [spansk]   å bli sur, irritert, rasende.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
blinking [norsk]    Se flakking.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
blindhet [norsk]    blindness [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blindkø [norsk]    dead-letter queue [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Blinking [norsk]    Flashing [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Blinding [norsk]    ved utprøving av påliteligheten og gyldigheten til EDSS (Expanded Disability Status Scale) får ikke legen tilgang til tidligere testresultater. Dette er for å sikre at nåværende vurdering er objektiv gjennom hele forsøket.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
blindkopi [norsk]    bcc [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blinketid [norsk]    blink time [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blindkopi [norsk]    BC el. b.c. [forkortelse/akronym]   (e-poster). Kopi av e-post til en annen enn hovedmottakeren. Hovedmottakeren kan ikke se at en blindkopi er sendt.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
blinblineo [spansk]    Vise seg frem med dyre overdrevende skinnende smykker.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
blir solid [norsk]    solidify [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bli gravid [norsk]    nuollut [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
blidgjøre [norsk]    buori millii dahkat [samisk]   (v) (-g-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
blindeskrift [norsk]    braille [engelsk]   (norsk: braille)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
blink, glimt [norsk]    glint [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
blister card [engelsk]    brett, pillebrett [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Blindpassasjer [norsk]    Et menneske som gjemmer seg ombord, som oftest for å unngå å betale for billetten eller for å reise fra A til B.
Maritim ordliste © MaritimStart
blisterpakning [norsk]    bubblepack film [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Blicca bjoerkna [latin]    Flire [norsk]   ferskvann (beinfisker, karpe- og mallefisker?, karpefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
blindkopi (til) [norsk]    bcc [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Blindkopi-linje [norsk]    Bcc line [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blikk; se (raskt) [norsk]    glance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Blindebolt, Nestor [norsk]    Shacklebolt, Kingsley [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
blindtarmsbetennelse [norsk]    appendicitis [med. el. latin]   Betennelse i blindtarmen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bli tatt på fersken [norsk]    bohttohaddat [samisk]   (vfr) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bli mindre, svinne inn [norsk]    dwindle [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bli - ble/blei - blitt [norsk]     ble/blei el. vart [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bli ferdig med dagsordenen [norsk]    complete one's agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Blind are led by the blind [engelsk]    Caeci caecos ducentes [latin]   Leaders are not more knowledgeable than the ones they lead
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
blikk, stirring; stirre, se [norsk]    gaze [engelsk]   (lenge og ufravendt)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bli sterkere; styrke; bestyrke [norsk]    strengthen [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bli verre; forringes, bli dårligere [norsk]    deteriorate [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Bli med i eksisterende konferanse... [norsk]    Join an Existing Conference... [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bli gravid; få en idé; forestille seg  [norsk]    conceive [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
forbli, bestå; være igjen; gjenstå; bli [norsk]    remain [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bli kjent, komme for dagen; utdunste, svette; t: hende [norsk]    transpire [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no