Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bli ferdig med dagsordenen [norsk]    complete one's agenda [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget