Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bling [norsk]    blin blin [spansk]   Med dette menes smykker.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Bling [engelsk]    alt som glitrer og skinner
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Ordbok / leksikon: 60 omtrentlig(e)
kobling [norsk]    mapping [engelsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
kobling [norsk]    connector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kobling [norsk]    hook [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kobling [norsk]    coupling [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
rambling [engelsk]    vidløftig, springende [norsk]   (tale)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bubbling [engelsk]    boble, boble [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Brambling [engelsk]    Bjørkefink [norsk]   Fringilla montifringilla [latin]   1, 2 den 6.5. Happy Island i løpet av 9 dager.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Scrambling [norsk]    se Kryptering
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
tilkobling [norsk]    connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BNC-kobling [norsk]    BNC connector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
OEM-kobling [norsk]    OEM link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
linjedobling [norsk]    deinterlacing [engelsk]   (se også interlacing)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
hyperkobling [norsk]    hyperlink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ytre kobling [norsk]    outer join [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
sammenkobling [norsk]    linkage [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
viderekobling [norsk]    call forwarding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Viderekobling [norsk]    Call forwarding [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
indre kobling [norsk]    inner join [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RJ-45-kobling [norsk]    RJ-45 connector [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
RJ-45-kobling [norsk]    RJ-45 jack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
webtilkobling [norsk]    web connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Intern kabling [norsk]    Kablingssystem for et internt nettverk.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Autotilkobling [norsk]    AutoConnect [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tilbakekobling [norsk]    loopback [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ressurskobling [norsk]    resource link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
områdekobling [norsk]    site link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fjerne kobling [norsk]    unlink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kabeltilkobling [norsk]    cable connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
varm tilkobling [norsk]    hot plugging [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
varm tilkobling [norsk]    hot swapping [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
OLE/DDE-kobling [norsk]    OLE/DDE link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
relativ kobling [norsk]    relative link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
absolutt kobling [norsk]    absolute link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
oppheve stabling [norsk]    unstack [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vist hyperkobling [norsk]    viewed hyperlink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
aktiv hyperkobling [norsk]    active hyperlink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
databasetilkobling [norsk]    database connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ekstern tilkobling [norsk]    dial-up connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tregere tilkobling [norsk]    slower connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Strukturert kabling [norsk]    Se strukturert spredenett.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
nettverkstilkobling [norsk]    network connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bredbåndstilkobling [norsk]    broadband connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
ekstern hyperkobling [norsk]    external hyperlink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
besøkt hyperkobling [norsk]    followed hyperlink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
infrarød tilkobling [norsk]    infrared connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Internett-tilkobling [norsk]    Internet connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
standard hyperkobling [norsk]    default hyperlink [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Microsoft-datakobling [norsk]    Microsoft Data Link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tilknytt en webkobling [norsk]    Associate a Web link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tilknytt en webkobling [norsk]    Associate a Web site link [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
basis for hyperkobling [norsk]    hyperlink base [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
vedlikeholdstilkobling [norsk]    keep-alive connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
direkte kabeltilkobling [norsk]    direct cable connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Veiviser for ny tilkobling [norsk]    NCW [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Veiviser for ny tilkobling [norsk]    New Connection Wizard [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
infrarød nettverkstilkobling [norsk]    infrared network connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pneumatisk/hydraulisk kobling [norsk]    gladhand [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Brannmur for Internett-tilkobling [norsk]    Internet Connection Firewall [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kjøretidskobling, dynamisk kobling [norsk]    runtime linking [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Gjenopprett direktemeldingstilkobling [norsk]    Reestablish Instant Message Connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft