Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
block [engelsk]    kjølkloss [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
block [engelsk]    blokk [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
block [engelsk]    blokker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Block [engelsk]    Blokker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 22 omtrentlig(e)
Blocked [engelsk]    Blokkert [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
blockhead [engelsk]    :-[ [emotikon/smiley]   un-smiley blockhead
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
blockhead [engelsk]    :-] [emotikon/smiley]   smiley blockhead
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
fall block [engelsk]    taljeblokk [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
block line [engelsk]    taljeløper [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
keel-block [engelsk]    kjølblokk [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Block list [engelsk]    Blokkeringsliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
block grant [engelsk]    rammetilskudd [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
state block [engelsk]    tilstandsblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
fiddle block [engelsk]    fiolinblokk [norsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
block grants [engelsk]    rammeoverføringer [norsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
access block [engelsk]    tilgangsblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Block button [engelsk]    Blokker [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Block phrase [engelsk]    blokkert uttrykk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
header block [engelsk]    hodeblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Piece / block [engelsk]    Brikke [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
block transfer [engelsk]    blokkoverføring [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
building block [engelsk]    byggeblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stumbling block [engelsk]    snublestein, anstøtsstein, hindring [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
parameter block [engelsk]    parameterblokk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Block- Omsetning [norsk]    2. 500 børsposter for de som ikke er inkludert i OBX-indeksen.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
block special file [engelsk]    blokk-spesialfil, blokk-spesiell fil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no