Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
blog [dansk]    (Internett) blogg
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
blog [engelsk]    (Internett) blogg
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
blog [norsk]    vevlogg, nettlogg, vevdagbok, nettdagbok (meir generelt), blogg [avløserord]   jf. weblogg
Norske avløserord for importord © Språkrådet
blog [engelsk]    blogg [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft