Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
blogg [bokmål/nynorsk]    (Internett) En nettside publisert av en privatperson, anonymt eller under eget navn. Siden oppdateres jevnlig, ofte med tekst og eventuelt bilder, er som oftest åpen for kommentarer fra lesere; egentlig forkortning av nettlogg eller weblogg.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
blogg [svensk]    blogg
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
blogg [norsk]    blog [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
weblogg [norsk]    vevlogg, nettlogg, vevdagbok, nettdagbok [avløserord]   jf. blogg
Norske avløserord for importord © Språkrådet
vevlogg, nettlogg, vevdagbok, nettdagbok (meir generelt), blogg [avløserord]    blog [norsk]   jf. weblogg
Norske avløserord for importord © Språkrådet