Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
blue-screen [norsk]    En blå bakgrunn som ikke eksponeres på negativet. Brukes når man vil erstatte bakgrunnen med en annen.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO