Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
bo [bokmål/riksmål]    ha bosted
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bo []    Den offisielle ISO 639-1-språkkoden for tibetansk.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Bo [norsk]    Betegner et rettssubjekts samlede rettigheter og forpliktelser. Brukes særlig i sammensetninger som dødsbo (se dette) og konkursbo.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
bo [norsk]    siiddaiduvvat [samisk]   (a) (-v-) 'sette bo'; ásaiduvvat (-v-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 386 omtrentlig(e)
ibo [norsk]    Igbo [engelsk]   ibo [ISO-koder]   språk i Nigeria
Liste over navn på språk © Språkrådet
bom [norsk]    boom [engelsk]   til seil (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bod [norsk]    Storeroom [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Boy [engelsk]    Gutt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bom [norsk]    Den horisontale delen av masta / riggen hvor underliket av storseilet er festet til bommen.
Maritim ordliste © MaritimStart
bow [engelsk]    bukke; bøye; bue; bøyle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
box [engelsk]    boks [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
BOM [engelsk]    stykkliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bot [norsk]    bot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bom [norsk]    Rund stokk av tre eller aluminium som brukes til å trekke ut seilets underlik.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
bom [norsk]    bumma, rivja [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bom [norsk]    duššás [samisk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-329: duššás báhcit (-ž-) 'skyte bom'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Boom [norsk]    En periode med sterkt etterspørselspress i markedet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
body [engelsk]    bolen [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
body [engelsk]    bolen [norsk]
Strikkeordliste © Drops Design
bord [norsk]    border [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
boat [engelsk]    båt [norsk]   båd [dansk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Both [engelsk]    Begge [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Boat [engelsk]    Båt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
BOFH [akronym/fork.]    Bastard Operator From Hell
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Bozo [engelsk]    *:o) [emotikon/smiley]   And Bozo the Clown!
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
bond [engelsk]    obligasjon [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
boom [norsk]    høykonjunktur (økon.); oppgang, oppsving (allment); i sms. gjerne -bølge [avløserord]   jf. babyboom
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bold [engelsk]    dristig, vågal, djerv, frekk [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
boil [engelsk]    byll; kok; koke, syde [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bold [engelsk]    dristig; frekk, freidig; utheve, skrive med fete typer [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
body [engelsk]    brødtekst, kropp, tekst, innhold [norsk]   (message body = meldingstekst)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bold [engelsk]    fet (i enkle skriveprogrammer), halvfet (typografisk korrekt) [norsk]   (Typografisk uttrykk for tegntykkelse, 8. tynnest / 6. tykkest)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
body [engelsk]    brødtekst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bond [engelsk]    fint papir [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boot [engelsk]    oppstart, oppstart [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bond [engelsk]    bindning [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
botn [norsk]    cirque [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bord [norsk]    Border [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
boom [engelsk]    lense [norsk]   (også)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Botn [norsk]    Oftest halvsirkelformete dalender der sidene er svært bratte. Botnene er dannet ved erosjon av lokalbreer.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Bord [norsk]    Trelast med tykkelse opp til 37 millimeter og bredde 75 millimeter eller større. Materialer fremstilt av tømmer.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
nabo [norsk]    gránne [kåfjordsamisk]   (pl.: gránnet)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bord [norsk]    luskkoldat [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-407: (-g-) (kant på klede)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boble [norsk]    bobble [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Bobil [norsk]    Dormobile [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bolle [norsk]    Bun [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bonde [norsk]    Farmer [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Borte [norsk]    Away [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Board [engelsk]    Brett [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Boots [engelsk]    Slagstøvler [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bolig [norsk]    dwelling [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
board [engelsk]    styre, råd, kommisjon [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
boleo [spansk]    Fra bolear; Å kaste. Den foten man ikke står på svinges i en bue bak.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb
boeuf [fransk]    storfekjøtt [norsk]   beef [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
boote [norsk]    starte (datamaskin), kaldstarte [avløserord]   jf. restart
Norske avløserord for importord © Språkrådet
boast [engelsk]    skryt, stolthet; kunne rose seg [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bogus [engelsk]    ugyldig [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Borte [norsk]    Away [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BOOTP [norsk]    BOOTP [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bound [engelsk]    bundet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bound [engelsk]    grense [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bound [engelsk]    skranke(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Bolus [norsk]    En enkelt dose legemiddel som injiseres over en kort periode
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Boade [samisk]    Kom [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Bolla [samisk]    Bolle/Rundstykke [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Eambo [samisk]    Mer [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
Bodø [norsk]    Budeadju [samisk]   (propr) (-j-) Budejju; Bådåddjo
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bomme [norsk]    filtet [samisk]   (v) báhcit (- ž-) láhppat 'skyte bom'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bodni [samisk]    bunn [norsk]   (s) (-tn-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bomull [norsk]    cotton [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
bojert [norsk]    boeier [nederlandsk]   Kravell bygget Rigget med råseil og forstag seil og blindeseil, også rigget med smakke seil fra 1525 (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bokser [norsk]    Cans  [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bordet [norsk]    The table [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Boring [norsk]    Drilling [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bottom [engelsk]    Rompebak [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bottom [engelsk]    Rompeballe [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
boster [spansk]    ('Bostel'): En sjef for en organisasjon. En som kan gi deg back-up. Bustel kan også brukes om pitbull hunder.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
bonsul [spansk]    En veldig god og nær venn.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
trambo [spansk]    å lure noen, en felle. Andre ord som brukes eller relaterte ord: Trambuqueo, truqueo, truquear.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
borrow [engelsk]    låne [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
bobbin [norsk]    Plastkjerne som brukes til å spole opp ruller med film på.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
boggle [engelsk]    forbløffe; steile [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bounce [engelsk]    dytte, skumpe; sprette, hoppe; kaste tilbake; komme farende [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bound  [engelsk]    bundet; grense; hopp, byks, sprett [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bounce [engelsk]    sende tilbake, returnere, omdirigere [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
border [engelsk]    kantlinje [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bounce [engelsk]    returnere (bounce) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bod/bu [norsk]     uklar normering [FØR]   Fordelingen av disse to formene blir regulert slik: 1 bod el. bu i betydningen opplagshus, oppbevaringsrom, vareutsalg (kjeller-, mat-, ved-, pakk-, sjø-, toll-, kram-); 2 bu i betydningen enkelt lite hus til midlertidig oppholdssted (hvilebu/kvilebu, rorbu, seterbu); 3 kakebu
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bokken [japansk]    Tresverd [norsk]
Japanske ord og uttrykk innen aikido © OSI Aikido
Bomlik [norsk]    Underliket på et seil som er festet til bom.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Bolus  [norsk]    en gitt mengde av et legemiddel.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Nullbo [norsk]    Et bo der midlene er av så liten verdi og/eller midlene skal fordeles på så mange at det ikke blir avgift i boet.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Borrat [samisk]    Spise [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
bokorm [norsk]    girjenjivnnja [samisk]   (s) (-vdnjag-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
borger [norsk]    riikkavuloš [samisk]   (s) (-ž-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boatka [samisk]    fjellpass [norsk]   (s) (-tkk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boavji [samisk]    følge [norsk]   (s) (-vjj-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boadus [samisk]    følge [norsk]   (s) (-htos-) 'resultat'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boatka [samisk]    innsnevring [norsk]   (s) (-tkk-) 'innsnevring av en dal, insekt
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalci [samisk]    krokete [norsk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-83:boalci (-lcc-) 'krokete ting'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bokmål [norsk]    Norwegian Bokmål [engelsk]   nob – nb  [ISO-koder]   den ene av de to offisielle skriftformene i moderne norsk. Bokmål er også tilrådd av Språkrådet som betegnelse i andre språk.
Liste over navn på språk © Språkrådet
bosnisk [norsk]    Bosnian [engelsk]   bos – bs [ISO-koder]   språk i Bosnia, jf. bosnisk-kroatisk-serbisk
Liste over navn på språk © Språkrådet
Bokmål [norsk]    Standard Norwegian language
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bonfire [engelsk]    Bål [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bocinas [spansk]    Høye stemmer.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
boriqua [spansk]    puertorikanere [norsk]   Mennesker fra Puerto Rico.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
boo hoo [engelsk]    :-( [emotikon/smiley]   boo hoo
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
bow tie [engelsk]    :-X [emotikon/smiley]   bow tie
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Placebo [latin]    I will please [engelsk]   Medical expression for remedies with no medical effect, which improve one's medical condition only because one believes they do
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
booking [norsk]    bestilling; reservasjon [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
booster [norsk]    effektforsterker, sluttforsterker [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
boulder [engelsk]    blokk, rullestein, kampestein [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
bookend [engelsk]    bokstøtte [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Bolivia [engelsk]    Bolivia, Bolivia [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bounded [engelsk]    begrenset [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Boolesk [norsk]    Boolean [engelsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
bokmål [norsk]    bm. [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
bordvin [norsk]    vino da tavola [italiensk]   (rimelig)
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Botnbre [norsk]    Lokalbre som ligger i en botn.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Bomvang [norsk]    Kick/Kickstrap/ bomnedhaler. Regulerer storseilsbommens vinkel i vertikalplanet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Placebo [norsk]    Placebo [engelsk]   Placebo er betegnelsen for en behandling som ikke skal ha effekt. Placebo er også kalt narremedisin. I forskningsstudier kan placebo gis til noen deltakere for å kunne sammenligne dem med deltakere som mottar en virksom behandling.
Ordliste for ryggplager © RyggInfo.no
Placebo [norsk]    Brukes i undersøkelser for å testes mot aktivt legemiddel. Kalles også sukkerpille eller narremedisin
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Botox® [varemerke]    Botulinumtoxin type A [norsk]   BOTOX® er et naturlig renset protein som i svært lave doser får de overaktive musklene som skaper rynker, til å slappe av.
Ordliste for hudpleie og rynkebehandling © Q-Med AB
Boggart [engelsk]    Hambuse [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
placebo [norsk]    placebo [engelsk]   placebo [med. el. latin]   middel uten virkning; narremedisin; blir gitt fordi pasienten ønsker ønsker legemiddelbehandling, eller ved kontrollerte forsøk med legemidler. Bruk av placebo kan ha en viss virkning, men denne kan være vanskelig å måle. Vi snakker derfor om "placebo effekten".
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Borsyre [norsk]    E284 [E-stoff]   Konserveringsmidler
Liste over E-stoffer © Miljøvernforbundet
Borsyre [norsk]    E284  [E-stoff]   konserveringsmiddel
E-nummerkodenøkkelen © Mattilsynet
Dødsbo [norsk]    Dødsboet omfatter eiendelene og gjelden etter avdøde. Dødsboet oppstår når det er flere arvinger og gjenlevende ektefelle ikke har overtatt boet i uskifte. Dødsboet vil være et eget skattesubjekt som er skattepliktig fra dødsfallet og frem til sluttdatoen for dødsboet.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
boadnji [kåfjordsamisk]    ektemann [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bokbind [norsk]    girjeluovddit [samisk]   (s) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-230:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bordduk [norsk]    duvka; beavdeliidni, diellu [samisk]   (s) 1. (-vkk-); 2. (-inn-) //3. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(V)20 (Leem) (-l-) /jf nistepakke
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
borggus [samisk]    forbuden [norsk]   (a) (-rgos-) /??? 'forbudt, forbuden'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bortfall [norsk]    Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Boroksid [norsk]    BORON OXIDE (B2O3) [engelsk]   molekylformel: B2O3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
bow port [engelsk]    baugport [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bokhylle [norsk]    Bookshelf [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bondevik [norsk]    Norwegian politician from the Christian Democratic Party
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
boconear [spansk]    å tyste på noen. Snakke for mye.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
Bordgang [norsk]    En høyde planker eller bord fra for til akter i et treskrog. Et fartøy er oppbygd av et visst antall bordganger.
Maritim ordliste © MaritimStart
bortleie [norsk]    leasing out [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Bobolink [norsk]    Bobolink [engelsk]   Dolichonyx oryzivorus [latin]   MT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bouillon [fransk]    buljong [norsk]   broth, stock [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
boulette [fransk]    kjøttbolle, kjøttkake [norsk]   meat ball [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
bookmark [norsk]    bokmerke, favoritt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bound to [engelsk]    ikke unngå å, dømt til å; forpliktet til å [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bokmerke [norsk]    bookmark [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bookmark [engelsk]    arkivere som bokmerke, bokmerke, sette et bokmerke [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bootable [engelsk]    oppstartbar [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
boundary [engelsk]    grense, ramme [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
boldface [engelsk]    uthevet skrift [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bokmerke [norsk]    bookmark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bootable [engelsk]    (som) kan startes [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Botswana [norsk]    Botswana [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boundary [engelsk]    rand(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Bokblokk [norsk]    materien i en bok uten omslag.
Grafisk ordliste © Grøset
Borerigg [norsk]    Boretårn, nødvendig maskineri og tilleggsutstyr som brukes ved boring etter olje eller gass på land eller fra en boreinnretning til havs.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Bortfall [norsk]    Tidspunkt for opphør av rettigheter og plikter som følge av at rettighetene etter en opsjon ikke utnyttes eller pliktene opphører for futures.
Derivatordliste © Oslo Børs
boalccas [samisk]    halt [norsk]   (a) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-lcas-, att -boalci; boalce- 'halt' (Kt)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalbbas [samisk]    keivhendt [norsk]   (-lbas-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bohtanan [samisk]    hoven [norsk]   (a) (opphovnet)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalccas [samisk]    keitete [norsk]   (a) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: boalccas (-lcas-, att - boalci; boalce- 'klossete' (Kr) ; jf keivhendt
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalccas [samisk]    krum [norsk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-83:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boaisán [samisk]    pokker [norsk]   (s) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(1)197:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
oshiwambo [norsk]    språk i Namibia og Angola
Liste over navn på språk © Språkrådet
bovtrosse [dansk]    baugtrosse [norsk]   bow fast [engelsk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
boligtomt [norsk]    residential lot [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
bortfeste [norsk]    leasing out [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
bortfalle [norsk]    discontinue [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
bortvises [norsk]    be asked to leave [engelsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Bona fide [latin]    In good faith [engelsk]   i. e. well-intentioned, fairly
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Tropebobo [norsk]    Tropical Boubou [engelsk]   Laniarius aethiopicus [latin]   Fairly common and widespread and 1-10 birds were noted in a single day. Our best days were 19/11 (10 at Lake Naivasha, Hell`s Gate NP and Crater Lake) and 24/11 (10 in Saiwa Swamp NP).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bodyguard [norsk]    livvakt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bortføre [norsk]    abduct [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
boundless [engelsk]    grenseløs [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
boot time [engelsk]    oppstartstid(spunkt) [norsk]   (boottid)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bootstrap [engelsk]    oppstart(ssekvens), oppstartsprosedyre [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
body text [engelsk]    brødtekst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
book fold [engelsk]    falset hefte [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boot file [engelsk]    oppstartsfiler [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bootstrap [engelsk]    oppstartsprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
box model [engelsk]    boksmodell [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bottiglia [italiensk]    flaske [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Bombeslag [norsk]    Bevegelig beslag som fester bommen til masten.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Bomnedhal [norsk]    kick-strap/bomvang. Hydraulisk sylinder, festet til masten, som trekker bommen ned. Hindrer bommen i å reise seg når den utsettes for vindpress.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
botulisme [norsk]    botulismus [med. el. latin]   Forgiftning med en bakterie som heter Clostridium botulinum. Blokkerer frigjøring av acetylcholin, som er nødvendig for at en skal kunne bevege musklene i kroppen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Uskiftebo [norsk]    Fellesbo som gjenlevende ektefelle har beholdt i uskifte etter arveloven kap. 3, etter samtykke fra førstavdødes arvinger, etter gjensidig testament der det er bestemt at arven etter førstavdøde skal gå til førstavdødes arvinger ved lengstlevendes død eller særeie som lengstlevende sitter med i uskifte etter ekteskapsloven § 43.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Borgguhit [samisk]    Røyke [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
boknafisk [norsk]    boahkkeguolli [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bokbinder [norsk]    girjeluovddár [samisk]   (s)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boagustit [samisk]    le [norsk]   (v)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bomstasjon [norsk]    Turnpike [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bondejente [norsk]    Farmer's daughter [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Borettslag [norsk]    Co-operative housing organization
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bog, marsh [engelsk]    Myr [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bokføring [norsk]    book keeping [engelsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Bos, bovis [latin]    okse [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Bona fides [latin]    Honest intention [engelsk]   (noun)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Bortfester [norsk]    Eieren av en tomt som leier ut denne ihht. tomtefesteloven. Den som leie..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
box office [norsk]    Amerikansk betegnelse på billettinntekter på kino.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
boundaries [engelsk]    grense, grenselinje [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
boot image [engelsk]    oppstartsfil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
book value [engelsk]    bokført verdi [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boot drive [engelsk]    oppstartsstasjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Booty Bass [norsk]    Booty Bass [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bottleneck [engelsk]    flaskehalser [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BounceKeys [engelsk]    Sprettetaster [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bouvetøya [norsk]    Bouvet Island [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boundaries [engelsk]    grenser [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bokstavmal [norsk]    Lettering template [engelsk]
Scrapbooking-ordliste © Scrapbook Express (scrapbookexpress.no)
Bomuthaler [norsk]    Uthaler
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
boralottit [kåfjordsamisk]    rovfugler [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
boskabahta [kåfjordsamisk]    kuklegg [norsk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bortskjemt [norsk]    sedohallojuvvon mánná [samisk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-613:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalccagan [samisk]    fleinskallet [norsk]   (a) (perf) // boalccagit (v) ’bli fleinskallet’
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boaccastit [samisk]    knipe av [norsk]   (vfr) Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)191
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boligmassen [norsk]    building complex [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Boops boops [latin]    Okseøyefisk [norsk]   sjelden?, marin (beinfisker, piggfinnefisk, havkarussfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Bokettersyn [norsk]    Ligningsmyndighetene har en vidtgående rett til å foreta etterkontroll av s..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Boobookugle [norsk]    Southern Boobook [engelsk]   Ninox boobook E [latin]   1 Lamington NP 20.11., 2 hørt Coonabarabran 22. og 23.11. og 1 Deniliquin 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Borneohøne [norsk]    Red-breasted Partridge [engelsk]   Arborophila hyperythra E [latin]   H Kinabalu Park 7. og 8.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bodybuilder [norsk]    kroppsbygger [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
booke (inn) [norsk]    bestille; reservere; skrive seg inn [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
border line [engelsk]    kantlinje [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
border edge [engelsk]    rammekant [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
BOM version [engelsk]    stykklisteversjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boot record [engelsk]    oppstartspost [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boot sector [engelsk]    oppstartssektor [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boot volume [engelsk]    oppstartsvolum [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bootable CD [engelsk]    oppstartbar CD [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bombardment [engelsk]    bombardement [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bowel habit [engelsk]    avføringsmønster [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Bortvisning [norsk]    vedtak som nekter en utlending innreise til eller opphold i Norge. Vedtaket er ikke til hinder for senere innreise. Bortvisning må ikke forveksles med utvisning eller uttransportering fra riket.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Boot, Terry [engelsk]    Blom, Tom [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Boreprogram [norsk]    Beskrivelse som inneholder brønn-/brønnbanespesifikke opplysninger om planlagt bore- og brønnaktivitet.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Boares adja [samisk slang]    Eldre kar [norsk]
Samisk slangordliste © Annveig og Kirsten
bostohallat [kåfjordsamisk]    få utslett [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Bortribromid [norsk]    BORANE, TRIBROMO- [engelsk]   molekylformel: BBr3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bortriklorid [norsk]    BORANE, TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: BCl3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bogstadveien [norsk]    Oslo's Oxford Street
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Borgermester [norsk]    Mayor [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Border trade [engelsk]    Grensehandel [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bona fortuna [latin]    Good luck! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Bona officia [latin]    Good services's [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Booted Eagle [engelsk]    Dvergørn [norsk]   Hieraaetus pennatus [latin]   En dvergørn ved Keoladeo 19.2., tre 21.2. (en lys og to mørke) og en 23.2. Dessuten ett ind. ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Borneogibbon [norsk]    Müller's Gibbon / Bornean Gibbon [engelsk]   Hylobates muelleri [latin]   Flere ind H Danum 16.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bodybuilding [norsk]    kroppsbygging [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
border style [engelsk]    rammestil [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bounding box [engelsk]    avgrensingsboks [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Boot Logging [engelsk]    oppstartslogging [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bourne Shell [norsk]    Bourne shell [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boble, boble [norsk]    bubbling [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bomveiavgift [norsk]    pedaggio [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Bokserdemens [norsk]    dementia pugilistica [latin]   - en form av demens som rammer boksere som har blitt slått en eller flere ganger. Det utvikles cerebral atrofi, uttalt nevrofibrillær degenerasjon og, i mindre omfang, senile plakk. Tilstanden er progredierende med samme forløp som Alzheimers sykdom.
Demensordliste © Pfizer AS
Bones, Edgar [engelsk]    Beining, Edgar [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Bones, Susan [engelsk]    Beining, Susanne [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Bourre iddja [samisk]    God Natt [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
bohttohaddat [samisk]    bli tatt på fersken [norsk]   (vfr) (-tt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bortrifluorid [norsk]    BORANE, TRIFLUORO- [engelsk]   molekylformel: BF3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
bouillabaisse [fransk]    fiskesuppe [norsk]   fish soup [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
bounce key(s) [engelsk]    filtertast(er) [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
BOM explosion [engelsk]    stykklistenedbrytning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bound control [engelsk]    bundet kontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bonding agent [engelsk]    heftemiddel, klebemiddel [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
boahkánastit [samisk]    omgjorde seg [norsk]   (refl) (-stt-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bower (anchor) [engelsk]    bauganker [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Border dispute [engelsk]    Grensetvist [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bovina Sancta! [latin]    Holy cow! [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Bonapartesnipe [norsk]    White-rumped Sandpiper [engelsk]   Calidris fuscicollis [latin]   10 ind Sheridan Lake - CO 9.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bonapartesnipe [norsk]    White-rumped Sandpiper [engelsk]   Calidris fuscicollis [latin]   1 Lago Pozuelos 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Borneoplystrer [norsk]    Bornean Whistler [engelsk]   Pachycephala hypoxantha E [latin]   Opptil 10 ind Kinabalu Park 5.-9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bortgang, død [norsk]    demise [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
boot partition [engelsk]    oppstartspartisjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bounce message [engelsk]    returmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bottomset beds [engelsk]    bunnlag [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
boundary value [engelsk]    randverdi(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
bovlestáinnir [kåfjordsamisk]    flekksteinbit [norsk]   (pl.: -stáidnárat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
botnehisvuohta [samisk]    bunnløshet [norsk]   (s) (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Aphanopus carbo [latin]    Dolkfisk  [norsk]   Black Scabbardfish [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Aphanopus carbo [latin]    Dolkfisk [norsk]   sjelden, marin (beinfisker, piggfinnefisk, trådstjertfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Boligbeskatning [norsk]    Det skal betales formuesskatt av egen bolig. Etter skatteloven § 4-10 ka..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Boliviatapakulo [norsk]    Bolivian Tapaculo / Southern White-crowned Tapaculo [engelsk]   Scytalopus bolivianus [latin]   1 Manu Road 13.9., 1 Cock-of-the-rock Lodge 13.9., 1H ss 14. og 24.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Borneosmettimal [norsk]    Bornean Wren-Babbler [engelsk]   Ptilocichla leucogrammica [latin]   2 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bornean Treepie [engelsk]    Dendrocitta cinerascens [latin]   Opptil 15 ind Kinabalu Park 6.-8., I ind H Poring 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
boolsk datatype [norsk]    Boolean data type [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boolsk operator [norsk]    Boolean operator [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boring til havs [norsk]    offshore drilling [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
body mass index [norsk]    BMI [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Borgia og Brust [norsk]    Borgin and Burke's [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
boundary courses [engelsk]    grenseforløp [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
borettsleilighet [norsk]    condominion [engelsk]   (USA)
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
bort fra, ut fra [norsk]    Apo- [gresk]   prefiks
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Boreogadus saida [latin]    Polartorsk  [norsk]   Polar cod [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Boreogadus saida [latin]    Polartorsk [norsk]   marin (beinfisker, torskefisker, torskefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Bonaparte's Gull [engelsk]    Kanadahettemåke [norsk]   Larus philadelphia [latin]   1 2k Bayocean Peninsula - OR 25.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bornean Stubtail [engelsk]    Borneostubbstjert [norsk]   Urosphena whiteheadi E [latin]   1 ind Kinabalu Park 6., 1 ind H ss 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bofelle, medboer [avløserord]    flatmate [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
være bosatt, bo [norsk]    reside [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
boilerplate text [engelsk]    standardtekst [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bonusavskrivning [norsk]    bonus depreciation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bootstrap loader [engelsk]    oppstartslaster [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boknagelskivling [svensk]    porselenshatt [norsk]   (bot.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Booklet Printing [engelsk]    Hefteutskrift [norsk]   Med denne funksjonen ligner det utskrevne dokumentet på formatet til en bok. For å få til dette, flyttes sidene i dokumentet rundt, slik at de utskrevne arkene kan brettes sammen til et hefte. Ved utskrift av store dokumenter i hefteformat, bør signaturformat brukes for ikke å få for mye papir som skal brettes om gangen. Se beskrivelsen av signaturformat for mer informasjon.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
BORANE, TRIBUTYL- [engelsk]    Tributylboran [norsk]   molekylformel: C12H27B
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BORANE, TRIETHYL- [engelsk]    Trietylboran [norsk]   molekylformel: C6H15B
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Boys from the city [engelsk]    Bygutter [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Boligbygg Oslo KF [norsk]    Municipal Undertaking for Social Housing  [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Book of canon law [engelsk]    Codex Juris Canonici [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Boat-billed Heron [engelsk]    Båtnebbhegre [norsk]   Cochlearius cochlearius [latin]   6 Carara 24/2, 6 (1 rugende) ss 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bonelli’s Eagle [engelsk]    Haukørn [norsk]   Hieraaetus fasciatus [latin]   Tre observasjoner, alle fra Keoladeo: ett ind. 19. og 20.2. og to ind. 21.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boat-billed Heron [engelsk]    Båtnebbhegre [norsk]   Cochlearius cochlearius [latin]   2 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Booted Racket-tail [engelsk]    Vimpelkolibri [norsk]   Ocreatus underwoodii [latin]   1M Machu Picchu 2.9., 1M Manu Road 14.9., 1F ss 16.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boliviatyrannulett [norsk]    Bolivian Tyrannulet [engelsk]   Zimmerius bolivianus [latin]   1 Cock-of-the-rock Lodge 14.9., 3 Manu Road 25.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rampholelus carbo [latin]    Sølvnebbtanagar [norsk]   Silver-beaked Tanager [engelsk]   Meget vanlig øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bolivian Squirrel [engelsk]    Sciurus ignitus [latin]   1 TRC 9.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boliviaspottefugl [norsk]    Brown-backed Mockingbird [engelsk]   Mimus dorsalis [latin]   2 Humahuaca Rd 16.11., 1 ss 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bootstrap protocol [engelsk]    BOOTP (Bootstrap Protocol) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bosnia-Hercegovina [norsk]    Bosnia and Herzegovina [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bound object frame [engelsk]    bundet objektramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boundary condition [engelsk]    randbetingelse(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Bosnia-Hercegovina [norsk]    Bosnia-Herzegovina [FEIL]
Liste over vanlige skrivefeil på norsk © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
botnfelt på grene [norsk]    vuođđu, bállu f.eks. vilgesbállu [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
botnit, šlunttar [kåfjordsamisk]    flatfisk  [norsk]   (pl.: botnihat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bohtanit; bulagit [samisk]    hovne [norsk]   (v) 'hovne opp'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boarkkas; buošši [samisk]    oppfarende [norsk]   (a) om menn: boarkkas (-rkasatt boarkkas), om kvinner: buošši (-š-, att buošis/buošes)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bowsprit, bow sprit [engelsk]    baugspryd [norsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bosettingstillatelse [norsk]    Tillatelse som gir utenlandsk statsborger rett til varig opphold og rett..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Phalacrocorax carbo [latin]    Storskarv [norsk]   Great Cormorant [engelsk]   10 Mount Carbine 13.11. og 1 Fong-on Bay 16.11. Ble så ikke sett før Deniliquin 26. og 27.11. Vanlig på sørkysten fra Peterborough til Wilsons Prom 1.-8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bombycilla cedrorum [latin]    Einersidensvans [norsk]   Cedar Waxwing [engelsk]   MT, ID, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phalacrocorax carbo [latin]    Storskarv [norsk]   Great Cormorant [engelsk]   Mai Po, Koko Nor
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bonasia sewerzowi E [latin]    Kinajerpe [norsk]   Severtzov's Grouse [engelsk]   2 ind Mengda, 3 ind Maoshuan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phalacrocorax carbo [latin]    Storskarv [norsk]   Great Cormorant [engelsk]   1 på vei ut til Happy Island 4.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bombycilla japonica [latin]    Amursidensvans [norsk]   Japanese Waxwing [engelsk]   1 Happy Island 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phalacrocorax carbo [latin]    Storskarv [norsk]   Great Cormorant [engelsk]   Observert de fleste dager, bortsett fra i fjellområdene, som regel under 20 ind. daglig. Mer tallrik ved Dhikala, Corbett hvor vi så en flokk på nærmere 400 ind. 26.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Phalacrocorax carbo [latin]    Storskarv [norsk]   Great Cormorant [engelsk]   About 30 at Limuru Pond 18/11, 2 at Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 20/11, 8 at Dunga Point, Kisumu 27/11 and 2 here the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bostrychia hagedash [latin]    Hadadaibis [norsk]   Hadada Ibis [engelsk]   Very common and seen on all days througout the trip except 26/11 (Kakamega Forest) and 3/12 (Sabaki River and Mida Creek). 10 birds in Nairobi 16/11, 15 at Lake Naivasha 19/11 and 10 at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu 27/11 made up our highest daily totals.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bocage's Bush-shrike [engelsk]    Hvitbrynbuskvarsler [norsk]   Malaconotus bocagei [latin]   Singles noted in Kakamega Forest 26/11 and 27/11. In Kenya this species occurs only at 2 sites (Kakamega and Nandi forests).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bornean Bristlehead [engelsk]    Børstehode [norsk]   Pityriasis gymnocephala E [latin]   6 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Borneo Forest Dragon [engelsk]    Gonocephalus borneensis [latin]   1 ind Poring 10.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
boudin (blanc, noir) [fransk]    blodpudding, blodpølse [norsk]   blood sausage, white (black) pudding [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
bokstavelig, ordrett [norsk]    literally [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bolk, del, kapittel [norsk]    section [engelsk]   (avsnitt, inndeling)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
botn el. bunn / bonn [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Bosettingstillatelse [norsk]    tillatelse som kan gis til personer som har vært tre år i Norge med gyldig oppholds- eller arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse. Tillatelsen gir rett til varig opphold og generell adgang til å ta arbeid i Norge. En bosettingstillatelse faller som hovedregel bort ved opphold i utlandet i mer enn to år.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
Bones, Amelia Susan [engelsk]    Bones, Amelia Susanne [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Borte fra tastaturet [norsk]    away from keyboard [engelsk]   AFK [slang]
SMS/chat-ordliste © Dagbladet
boalci; boalceoaivi [samisk]    fleinskalle [norsk]   (s) 1. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-lcc-) 2. Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-ivv-); jf keivhendt
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bold type / fat people [engelsk]    Fete typer [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Boiled pig's trotters [engelsk]    Sylte [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
BonusFrust, BonusGlede [norsk]    BonusGlede står for et gledesutbrudd, og kan enten være med i en artikkel på no.alt.frustrasjoner hvis du ikke føler at gleden er verd en egen artikkel, eller som en ekstra-glede i tillegg til "hovedgleden" på no.alt.gledesutbrudd. Tilsvarende for BonusFrust på no.alt.gledesutbrudd.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
bortfall av tillatelse [norsk]    lapse of permission [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Bonum commune hominis [latin]    Common good of man [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Botaurus poiciloptilus [latin]    Australrørdrum [norsk]   Australasian Bittern [engelsk]   2 Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bower's Shrike-thrush [engelsk]    Kanelplystrer [norsk]   Colluricincla boweri E [latin]   1+ Mt. Lewis 13.11., 10+ Crater NP 15.11., 2-3 Lake Eacham NP 15.11., 5+ Cathedral Fig Tree NP 16.11. og 1 Kauri Creek 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Botaurus lentiginosus [latin]    Amerikarørdrum [norsk]   American Bittern [engelsk]   1 ind Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bos mutus (grunniens) [latin]    Jak [norsk]   Yak [engelsk]   Kun domestiserte dyr i Qinghai og deler av Sichuan og Gansu.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boat-billed Flycatcher [engelsk]    Båtnebbtyrann [norsk]   Megahynchus pitangua [latin]   1 Las Cruces 22/2, 10 Santa Rosa 26/2, 2 Laguna de Arenal 29/2, 2 La Selva 1/3, 1 ss 2/3, 1 Tapantí 2/3, 2 Lagarto 8/3, 5 San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boat-billed Flycatcher [engelsk]    Båtnebbtyrann [norsk]   Megarynchus pitangua [latin]   Relativt vanlig i lavereliggende områder øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boat-billed Flycatcher [engelsk]    Båtnebbtyrann [norsk]   Megarynchus pitangua [latin]   2 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bosetting i kommunene [norsk]    Bosetting er en betegnelse på det som skjer når en asylsøker som er innvilget oppholdstillatelse i Norge (enten som flyktning, av beskyttelsesgrunner eller av humanitære grunner)og flytter ut av statlig mottak og blir ordinær innbygger i en kommune. Overføringsflyktninger kommer direkte til Norge og bosettes normalt i en kommune uten å være innom statlige mottak først. Personer som trenger offentlig hjelp må bosette seg i den kommunen som UDI og bosettingskommunen blir enige om med mindre de klarer seg uten støtte fra det offentlige. De som bosettes etter avtale mellom UDI og kommunen, har etter retningslinjer fastsatt i introduksjonsloven, rett og plikt til å gjennomføre introduksjonsprogram i bosettingskommunen.
Utlendingsdirektoratets ordliste © UDI
boahkku; boahkkodávda [samisk]    kopper [norsk]   (s) boahkku (-hk-); boahkkodávda (-vdd-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)197: dat lea boahku buohcan 'han har hatt kopper'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bosnisk-kroatisk-serbisk [norsk]    språket i staten Bosnia-Hercegovina bosniere i Norge kan sjøl velge om de vil kalle språket sitt bosnisk eller kroatisk eller serbisk
Liste over navn på språk © Språkrådet
Bothidae,scophthalmidae [latin]    Varfamilien [norsk]   Familie (bl.a. slettvar, glassvar, småvar, piggvar, hårvar, tungevar)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Venienti occurrite morbo [latin]    Meet the misfortune as it comes [engelsk]   (Persius)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Boselaphus tragocamelus [latin]    Nilgauantilope [norsk]   Nilgai [engelsk]   Minst fem ind. nesten daglig i Keoladeo; maks. dagsantall 10+ 21.2. Etter dette ikke sett før vi ankom Sultanpur 4.3. hvor det oppholdt det seg en flokk på nærmere 30 dyr.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bolborhynchus orbygnesius [latin]    Andesparakitt [norsk]   Andean Parakeet [engelsk]   25+ Santa Eulalia Valley 30.8., 20+ Machu Picchu 1.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boissonneaua matthewsii [latin]    Kastanjebrystkolibri [norsk]   Chestnut-breasted Coronet [engelsk]   3 Machu Picchu 2.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
bofellesskap, medboerskap [avløserord]    flatshare [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Boot Configuration Data [engelsk]    konfigurasjonsdata for oppstart, konfigurasjonsdata for oppstart [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bohrträgerverbauwand [tysk]    støttemur for borede bjelker [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Boade mu lusa mu rahkes [samisk]    Kom til meg min kjære [norsk]
Samisk miniordliste © Gøran Lind
boarru, boarri, lávžá [kåfjordsamisk]    klegg [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
BORON SODIUM OXIDE (B4Na2O7) [engelsk]    Natriumtetraborat [norsk]   molekylformel: B4Na2O7
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bonum commune communitatis [latin]    Common good of the community [engelsk]   General welfare
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Inter caecos regnat strabo [latin]    Among blinds the squinting rules [engelsk]   (Erasmus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Noli me voca, ego te vocabo [latin]    Don't call me. I'll call you [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
boatkuduvvan; boatkuluvvan [samisk]    lemster [norsk]   (-ddas-) //gå av ledd //NL381: eaškalit laddasis 'gå av ledd' //NL381: giehta vealttai laddasis 'armen gikk av ledd' //ledd for ledd, NL381: laddasiid laddasiid 'ledd for ledd' //i (tredje etc) ledd, NL381: golmma buolvasaš fulkkežat 'slektninger i tredje ledd' (dvs. tremenninger)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Bolig- og eiendomsutviklingssjef [norsk]    Assistant Director General [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
boundary of adjoining property [engelsk]    nabogrense [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Bornean Black-banded Squirrel [engelsk]    Callosciurus orestes [latin]   1 ind Kinabalu Park 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bornean Mountain Ground Squirrel [engelsk]    Dremomys everetti [latin]   4-5 ind Mt. Kinabalu 7.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bolivarian Republic of Venezuela [engelsk]    Republikken Venezuela [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Boblestrømmen kan kontrolleres [norsk]    Bubble flow can be controlled [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
borramuš, biebmu, máta, goasta [kåfjordsamisk]    mat [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
BORATE(1-), TETRAFLUORO-, HYDROGEN [engelsk]    Hydrogentetrafluoroborat [norsk]    Fluorborsyre, Hydrogenborfluorid, Tetrafluorborsyre [synonym]   molekylformel: BF4H
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
BORIC ACID (H3BO3), TRIMETHYL ESTER [engelsk]    Trimetylborat [norsk]    Metylborat [synonym]   molekylformel: C3H9BO3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
Bonum vinum laetificat cor hominis [latin]    Good wine gladdens a person's heart [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Borramuš ja juhkamuš, málesteapmi [kåfjordsamisk]    Mat og drikke, matlaging [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bokstavelig. (programmering:) direkteverdi– [norsk]    literal [engelsk]   se også constant og literal
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Boot Information Negotiation Layer Service [engelsk]    BINL-tjeneste (Boot Information Negotiation Layer) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bolstar, oaivevuoláldus oaivverušboalstar [kåfjordsamisk]    hodepute [norsk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune