Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
boahkku; boahkkodávda [samisk]    kopper [norsk]   (s) boahkku (-hk-); boahkkodávda (-vdd-) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62(I)197: dat lea boahku buohcan 'han har hatt kopper'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune