Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
boalccas [samisk]    halt [norsk]   (a) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: (-lcas-, att -boalci; boalce- 'halt' (Kt)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalccas [samisk]    keitete [norsk]   (a) //Konrad Nielsen, Lappisk ordbok, 1932-62199: boalccas (-lcas-, att - boalci; boalce- 'klossete' (Kr) ; jf keivhendt
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boalccas [samisk]    krum [norsk]   (a) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-83:
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune