Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
boat [engelsk]    båt
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
boat [engelsk]    båt [norsk]   båd [dansk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Boat [engelsk]    Båt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Ordbok / leksikon: 12 omtrentlig(e)
boatka [samisk]    fjellpass [norsk]   (s) (-tkk-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
boatka [samisk]    innsnevring [norsk]   (s) (-tkk-) 'innsnevring av en dal, insekt
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Rowboat [engelsk]    Robåt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Rubber boat [engelsk]    Gummibåt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Rescue boat [engelsk]    Redningsskøyte [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Boat-billed Heron [engelsk]    Båtnebbhegre [norsk]   Cochlearius cochlearius [latin]   6 Carara 24/2, 6 (1 rugende) ss 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boat-billed Heron [engelsk]    Båtnebbhegre [norsk]   Cochlearius cochlearius [latin]   2 Explorer’s Inn 10.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
craft, vessel, boat [engelsk]    fartøy [norsk]   fartøj [dansk]   (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Boat-billed Flycatcher [engelsk]    Båtnebbtyrann [norsk]   Megahynchus pitangua [latin]   1 Las Cruces 22/2, 10 Santa Rosa 26/2, 2 Laguna de Arenal 29/2, 2 La Selva 1/3, 1 ss 2/3, 1 Tapantí 2/3, 2 Lagarto 8/3, 5 San Luis Valley 9/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boat-billed Flycatcher [engelsk]    Båtnebbtyrann [norsk]   Megarynchus pitangua [latin]   Relativt vanlig i lavereliggende områder øst for Andesfjellene.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Boat-billed Flycatcher [engelsk]    Båtnebbtyrann [norsk]   Megarynchus pitangua [latin]   2 Salto Incartado 1.12., 1 Uruguai Prov. Park 3.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
boatkuduvvan; boatkuluvvan [samisk]    lemster [norsk]   (-ddas-) //gå av ledd //NL381: eaškalit laddasis 'gå av ledd' //NL381: giehta vealttai laddasis 'armen gikk av ledd' //ledd for ledd, NL381: laddasiid laddasiid 'ledd for ledd' //i (tredje etc) ledd, NL381: golmma buolvasaš fulkkežat 'slektninger i tredje ledd' (dvs. tremenninger)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune