Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
boble [bokmål]    blære av luft eller gass, oftest i vann. (økonomi) sjargong for en økonomi i svært rask vekst, slik at det er fare for en motreaksjon bilmodell fra Volkswagen som originalt ble produsert fra 1938 til 2003, offisielt kalt Volkswagen Type 1. Kjent som bobla, marihøna, kakerlakken eller lignende navn verden over.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
boble [dansk]    boble bilmodell; bobla
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
boble [norsk]    bobble [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
tipsboble [norsk]    balloon tip [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boble, boble [norsk]    bubbling [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
markeringsboble [norsk]    markup balloon [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Boblestrømmen kan kontrolleres [norsk]    Bubble flow can be controlled [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen