Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
boconear [spansk]    å tyste på noen. Snakke for mye.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com