Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bohtanan [samisk]    hoven [norsk]   (a) (opphovnet)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune