Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
bokstavelig, ordrett [norsk]    literally [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bokstavelig. (programmering:) direkteverdi– [norsk]    literal [engelsk]   se også constant og literal
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no