Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
boleo [spansk]    Fra bolear; Å kaste. Den foten man ikke står på svinges i en bue bak.
Tangoordliste © Trondheim Tangoklubb