Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
bolk, del, kapittel [norsk]    section [engelsk]   (avsnitt, inndeling)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no