Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
bom [bokmål/nynorsk]    en stang eller et stengsel i tre eller metall som sperrer en vei (bomvei), jernbaneovergang eller et ferjeleie på skip: et langskips rundholt av tre eller metall (sport) et apparat med en vannrett bjelke hevet over bakkenivå; benyttes i turnøvelser for kvinner en sammenhengende kjede av tømmer som er plassert for å lede eller samle tømmer under fløting en valse i en vevstol godset mellom to riflinger (styrespor) i en rifle eller et annet våpen (sport) mangel på treff på et mål
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bom [norsk]    boom [engelsk]   til seil (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bom [norsk]    Den horisontale delen av masta / riggen hvor underliket av storseilet er festet til bommen.
Maritim ordliste © MaritimStart
BOM [engelsk]    stykkliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bom [norsk]    Rund stokk av tre eller aluminium som brukes til å trekke ut seilets underlik.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
bom [norsk]    bumma, rivja [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
bom [norsk]    duššás [samisk]   (adv) //Friis, Ordbog over det lappiske Sprog, Christiania 1887-329: duššás báhcit (-ž-) 'skyte bom'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Ordbok / leksikon: 18 omtrentlig(e)
bomme [norsk]    filtet [samisk]   (v) báhcit (- ž-) láhppat 'skyte bom'
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
bomull [norsk]    cotton [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
Bomlik [norsk]    Underliket på et seil som er festet til bom.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
sub BOM [engelsk]    understykkliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bomvang [norsk]    Kick/Kickstrap/ bomnedhaler. Regulerer storseilsbommens vinkel i vertikalplanet.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
fokkebom [norsk]    foresail boom [engelsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bombeslag [norsk]    Bevegelig beslag som fester bommen til masten.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Bomnedhal [norsk]    kick-strap/bomvang. Hydraulisk sylinder, festet til masten, som trekker bommen ned. Hindrer bommen i å reise seg når den utsettes for vindpress.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
Bomstasjon [norsk]    Turnpike [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bomuthaler [norsk]    Uthaler
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
BOM version [engelsk]    stykklisteversjon [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
phantom BOM [engelsk]    fantomstykkliste [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bombardment [engelsk]    bombardement [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bomveiavgift [norsk]    pedaggio [italiensk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
Spinnakerbom [norsk]    Rør som holder lo hjørne av spinnakeren ut fra riggen.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
BOM explosion [engelsk]    stykklistenedbrytning [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bombycilla cedrorum [latin]    Einersidensvans [norsk]   Cedar Waxwing [engelsk]   MT, ID, OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bombycilla japonica [latin]    Amursidensvans [norsk]   Japanese Waxwing [engelsk]   1 Happy Island 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no