Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Clara pacta, boni amici [latin]    Clear agreements, good friends [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom