Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bonus [engelsk]    bonus
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
bonusavskrivning [norsk]    bonus depreciation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
BonusFrust, BonusGlede [norsk]    BonusGlede står for et gledesutbrudd, og kan enten være med i en artikkel på no.alt.frustrasjoner hvis du ikke føler at gleden er verd en egen artikkel, eller som en ekstra-glede i tillegg til "hovedgleden" på no.alt.gledesutbrudd. Tilsvarende for BonusFrust på no.alt.gledesutbrudd.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
opprykk, forfremmelse, markedsføring, bonus [norsk]    promotion [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen