Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 7 nøyaktig(e)
boom [bokmål/nynorsk]    (økonomi) Plutselig og sterk kurs-/prisstigning. (overført) Plutselig stor mengde av noe, av et fenomen eller en hendelse, f.eks. babyboom.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
boom [afrikaans]    tre (plante)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
boom [nederlandsk]    tre (plante) boom (innen marked, sterk kurs-/prisstigning)
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Boom [norsk]    En periode med sterkt etterspørselspress i markedet.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
boom [engelsk]    bom [norsk]   til seil (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
boom [norsk]    høykonjunktur (økon.); oppgang, oppsving (allment); i sms. gjerne -bølge [avløserord]   jf. babyboom
Norske avløserord for importord © Språkrådet
boom [engelsk]    lense [norsk]   (også)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
babyboom [norsk]    babybølge, fødselsbølge [avløserord]   jf. boom
Norske avløserord for importord © Språkrådet
foresail boom [engelsk]    fokkebom [norsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening