Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bootstrap [engelsk]    oppstart(ssekvens), oppstartsprosedyre [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bootstrap [engelsk]    oppstartsprogram [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
bootstrap loader [engelsk]    oppstartslaster [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bootstrap protocol [engelsk]    BOOTP (Bootstrap Protocol) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft