Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
boriqua [spansk]    puertorikanere [norsk]   Mennesker fra Puerto Rico.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com