Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
bot [bokmål]    Offentlig sanksjonering av mindre overtredelser, forseelser eller kriminelle lovbrudd i form av pengegebyr. Handling for å rette på noe love bot og bedring
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bot [norsk]    bot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 27 omtrentlig(e)
Both [engelsk]    Begge [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
botn [norsk]    cirque [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Botn [norsk]    Oftest halvsirkelformete dalender der sidene er svært bratte. Botnene er dannet ved erosjon av lokalbreer.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
robot [engelsk]    [:] [emotikon/smiley]   User is a robot
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
elbot [fransk]    kveite [norsk]   halibut [engelsk]   (belgisk/flamsk rett eller uttrykk)
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
robot [norsk]    robot [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Bottom [engelsk]    Rompebak [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bottom [engelsk]    Rompeballe [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Turbot [engelsk]    Piggvar  [norsk]   Scophthalmus maximus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
turbot [fransk]    piggvar [norsk]   turbot [engelsk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
Botnbre [norsk]    Lokalbre som ligger i en botn.
Geologisk ordliste © Norges geologiske undersøkelse
Botox® [varemerke]    Botulinumtoxin type A [norsk]   BOTOX® er et naturlig renset protein som i svært lave doser får de overaktive musklene som skaper rynker, til å slappe av.
Ordliste for hudpleie og rynkebehandling © Q-Med AB
Fartsbot [norsk]    Speeding fine [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Botswana [norsk]    Botswana [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bottiglia [italiensk]    flaske [norsk]
Italiens/norsk/italiensk ordliste © Erik ?
botulisme [norsk]    botulismus [med. el. latin]   Forgiftning med en bakterie som heter Clostridium botulinum. Blokkerer frigjøring av acetylcholin, som er nødvendig for at en skal kunne bevege musklene i kroppen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
bottleneck [engelsk]    flaskehalser [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
søkerobot [norsk]    crawler [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
søkerobot [norsk]    spider [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bottomset beds [engelsk]    bunnlag [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
botnehisvuohta [samisk]    bunnløshet [norsk]   (s) (-d-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
botnit, šlunttar [kåfjordsamisk]    flatfisk  [norsk]   (pl.: botnihat)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
botnfelt på grene [norsk]    vuođđu, bállu f.eks. vilgesbállu [kåfjordsamisk]   (greneveving)
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
botn el. bunn / bonn [norsk]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Botaurus lentiginosus [latin]    Amerikarørdrum [norsk]   American Bittern [engelsk]   1 ind Bowdoin NWR - MT 19.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bothidae,scophthalmidae [latin]    Varfamilien [norsk]   Familie (bl.a. slettvar, glassvar, småvar, piggvar, hårvar, tungevar)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Botaurus poiciloptilus [latin]    Australrørdrum [norsk]   Australasian Bittern [engelsk]   2 Deniliquin 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no