Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bound [engelsk]    bundet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bound [engelsk]    grense [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bound [engelsk]    skranke(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
Ordbok / leksikon: 20 omtrentlig(e)
abound [engelsk]    være overflod av; være rikelig av; yre av, myldre av [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
bound  [engelsk]    bundet; grense; hopp, byks, sprett [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
rebound [engelsk]    sprette tilbake [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bounded [engelsk]    begrenset [norsk]   (adj.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
bound to [engelsk]    ikke unngå å, dømt til å; forpliktet til å [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
boundary [engelsk]    grense, ramme [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
boundary [engelsk]    rand(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
boundless [engelsk]    grenseløs [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
boundaries [engelsk]    grense, grenselinje [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
boundaries [engelsk]    grenser [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
lower bound [engelsk]    nedre skranke [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
upper bound [engelsk]    øvre skranke [norsk]
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
bounding box [engelsk]    avgrensingsboks [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bound control [engelsk]    bundet kontroll [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boundary value [engelsk]    randverdi(en) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
boundary courses [engelsk]    grenseforløp [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
clinical rebound [engelsk]    klinisk "rebound" [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bound object frame [engelsk]    bundet objektramme [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
boundary condition [engelsk]    randbetingelse(n) [norsk]   (subst.)
Matematisk ordliste © Klara Hveberg, UiO
boundary of adjoining property [engelsk]    nabogrense [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet