Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
boundaries [engelsk]    grense, grenselinje [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
boundaries [engelsk]    grenser [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU