Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bow [engelsk]    bukke; bøye; bue; bøyle [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 8 omtrentlig(e)
dembow [spansk]    En rytme brukt for å beskrive Reggaeton beat's.
Reggeaton-ordliste (slang) © Daleduro.com
bow tie [engelsk]    :-X [emotikon/smiley]   bow tie
Emotikon-liste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
bow fast [engelsk]    baugtrosse [norsk]   bovtrosse [dansk]   (løpende rigg seil,tau og blokker)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
bow port [engelsk]    baugport [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
bowel habit [engelsk]    avføringsmønster [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
bower (anchor) [engelsk]    bauganker [norsk]   (skipsutstyr)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
bowsprit, bow sprit [engelsk]    baugspryd [norsk]   (master og rundholdter)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Bower's Shrike-thrush [engelsk]    Kanelplystrer [norsk]   Colluricincla boweri E [latin]   1+ Mt. Lewis 13.11., 10+ Crater NP 15.11., 2-3 Lake Eacham NP 15.11., 5+ Cathedral Fig Tree NP 16.11. og 1 Kauri Creek 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no