Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
brøk/rasjonalt tall [norsk]    rational number [engelsk]
IT-matematisk ordliste © Rolf Nossum, Universitetet i Agder