Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
brønn [bokmål]    Menneskeskapt hull i bakken, hvor man får tak i vann, eventuelt mineralolje (oljebrønn).
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Brønn [norsk]    Hull som bores for å finne eller avgrense en petroleumsforekomst og/eller for å produsere petroleum eller vann til injeksjonsformål, injisere gass, vann eller annet medium, eller kartlegge eller overvåke brønnparametere. En brønn kan bestå av en eller flere brønnbaner og ha ett eller flere endepunkt.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Ordbok / leksikon: 16 omtrentlig(e)
Brønnbane [norsk]    Betegner brønnens beliggenhet fra et endepunkt til brønnhodet. En brønnbane kan bestå av ett eller flere brønnspor.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Brønnspor [norsk]    Den delen av brønnbanen som strekker seg fra et utboringspunkt på eksisterende brønnbane til nytt endepunkt for brønnen.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Letebrønn [norsk]    Brønn som bores for å påvise mulig forekomst av petroleum eller skaffe informasjon for å avgrense en påvist forekomst. Letebrønn er en fellesbetegnelse for undersøkelses- og avgrensningsbrønner.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Lensebrønn [norsk]    Fordypning i bunnen av lasterommet på et fartøy for pumpens sugeledning.
Maritim ordliste © MaritimStart
brønn, kum [norsk]    brønd [dansk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Brønnspark [norsk]    Tap av brønnkontroll, ukontrollert tilbakestrømning av borevæske. Tilløp til utblåsing på grunn av at brønnen tar inn gass, olje eller vann.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
vippebrønn [norsk]    gáivovindi [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
brønnfisking [norsk]    well fishing [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Oppgitt brønn [norsk]    Brønn som ble permanent plugget i borefasen av tekniske årsaker.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
artesisk brønn [norsk]    artesian well [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Flergreinsbrønn [norsk]    Brønn som bores for å produsere og/eller injisere fra flere brønnbaner samtidig.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Utvinningsbrønn [norsk]    Fellesbetegnelse for brønner som benyttes til utvinning av petroleum: produksjonsbrønner, injeksjonsbrønner og observasjonsbrønner og mulige kombinasjoner av disse.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Produksjonsbrønn [norsk]    Utvinningsbrønn som benyttes til produksjon av petroleum eller vann eller til injeksjonsformål.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Avgrensningsbrønn [norsk]    Letebrønn som bores for å bestemme utstrekning og størrelse av en petroleumsforekomst som allerede er påvist av en undersøkelsesbrønn.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Observasjonsbrønn [norsk]    Utvinnings- eller prøveutvinningsbrønn som benyttes til å måle spesifikke brønnparametere.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Undersøkelsesbrønn [norsk]    Letebrønn som bores for å undersøke om det finnes petroleum i en mulig forekomst.
Oljeordliste © Oljedirektoratet