Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
brakkvann [bokmål/riksmål]    (utellelig) en blanding av ferskvann og saltvann, og dannes hovedsakelig der hvor elver munner ut i havet.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
brakkvann [norsk]    brackish water [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU