Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
branding [norsk]    merkevarebygging (nær.liv); brennemerking (tatoveringsteknikk) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
branding [engelsk]    varemerking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
branding [engelsk]    merkeprofilering [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 3 omtrentlig(e)
co-branding [norsk]    merkevaresamarbeid [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
Co-Branding [engelsk]    sammerking (co-branding) [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
OEM branding [engelsk]    OEM-merking, OEM-merking [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft