Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 8 nøyaktig(e)
brann [bokmål/nynorsk]    Ukontrollert forbrenningsprosess som kjennetegnes av varmeavgivelse ledsaget av røyk, flamme eller gløding. varme, lidenskap mitt hjerte stod i brann
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
brann [norsk]    R7 [risikokode]   Kan forårsake brann.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
brann [norsk]    R8 [risikokode]   Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
brann [norsk]    R10 [risikokode]   Brannfarlig.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
brann [norsk]    R11 [risikokode]   Meget brannfarlig.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
brann [norsk]    R12 [risikokode]   Ekstremt brannfarlig.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
brann [norsk]    R30 [risikokode]   Kan bli meget brannfarlig under bruk.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
brann [norsk]    S43 [sikkerhetskode]   Ved brannslukning, bruk ... (Produsent, importør eller omsetter skal oppgi korrekt type av brannslokningsutstyr. Hvis bruk av vann øker faren, tilføy: « Bruk ikke vann ».)
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Ordbok / leksikon: 19 omtrentlig(e)
Brannmur [norsk]    (Eng.: firewall) System som forhindrer uautorisert tilgang til eller fra et nettverk eller en maskin. Brukes ofte mellom lokale nettverk som er tilknyttet Internett, for å hindre at uvedkommende utenfra skal kunne komme inn på det lokale nettverket. Alle meldinger som kommer utenfra eller innenfra må passere gjennom brannmuren som kontrollerer meldingene og blokkerer det som ikke tilfredsstiller det aktuelle sikkerhetsnivået.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
brannsyn [norsk]    fire inspection [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Håbrann [norsk]    Lamna nasus [latin]   marin (bruskfisker, gråhaier, håbrannfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
brannmur [norsk]    firewall [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
brannmur [norsk]    firewall [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
brannrom [norsk]    fire space [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
halsbrann [norsk]    heartburn [engelsk]
Medisinsk reiseordliste © AstraZeneca
miltbrann [norsk]    anthrax [engelsk]   En meget alvorlig infeksjon i milten. Kan overføres fra dyr til mennesker. Meget sjelden i Norge.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
koldbrann [norsk]    gangren [med. el. latin]   Lokal vevsdød forårsaket av sviktende eller opphørende blodsirkulasjon, oftest som følge av arteriosklerose. Man skiller mellom fuktig gangren, med pussdannelse, og tørr gangren, uten annen infeksjon.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
brann, luft [norsk]    R17 [risikokode]   Selvantennelig i luft.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
brann, luft [norsk]    R18 [risikokode]   Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft-blandinger dannes.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
brann, vann [norsk]    R14/15 [risikokode]   Reagerer voldsomt med vann under dannelse av ekstremt brannfarlige gasser.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
Brannpiplerke [norsk]    Plain-backed Pipit [engelsk]   Anthus leucophrys [latin]   Surprisingly few were seen by us: 3 in the grasslands outside our lodge at Naro Moru, Mt. Kenya 17/11, 5+ at Kakamega Forest 26/11 and 6-7 birds in Masai Mara 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
brannvernkanal [norsk]    Trang kanal mellom projeksjonsverket og filmboksene på en kinomaskin. Består av store metallvalser eller -skinner. Hensikten var å hindre eventuell brann i nitratfilm i å spre seg til filmspolene. Nyere maskiner har ikke brannvernkanaler.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
vann, gift, brann [norsk]    R15/29 [risikokode]   Reagerer med vann under dannelse av giftige og ekstremt brannfarlige gasser.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
brann, eksplosjon [norsk]    S41 [sikkerhetskode]   Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.
Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier (farekoder, R/S-koder) © Lovdata
brannteknisk tiltak [norsk]    fire prevention measures [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Brann- og redningsetaten [norsk]    Agency for Fire and Rescue Services [engelsk]
Bystyre- og sekretæriatordliste © Oslo kommune
Brannmur for Internett-tilkobling [norsk]    Internet Connection Firewall [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft