Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
breathhold [engelsk]    holde pusten, pausen mellom inn- og utånding [norsk]   fase hvor en person holder pusten
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen