Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Bredbånd [norsk]    Kommunikasjonslinje med mulighet for overføring av større datamengder per tidsenhet, i dagligtale alt over 128 Kbit/s. Man snakker ofte om "ekte bredbånd" som har en overføringskapasitet på 10 Mbit/s eller høyere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bredbånd [norsk]    broad band [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bredbånd [norsk]    broadband [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bredbånd [norsk]    broadband [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 6 omtrentlig(e)
Bredbåndsnett [norsk]    Kommunikasjonsnettverk for bredbånd.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bredbånds-ISDN [norsk]    Broadband Integrated Services Digital Network [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bredbåndsnettverk [norsk]    broadband network [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bredbåndstilkobling [norsk]    broadband connection [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Fiberbasert bredbånd [norsk]    Bredbåndsnett basert på fiberoptikk.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
bredbånd via strømnettet [norsk]    broadband over power lines [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft