Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
bredde [bokmål]    utstrekning fra side til side, vidde måler fire meter i bredden.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bredde [dansk]    bredde
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
bredde [norsk]    transverde width [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Ordbok / leksikon: 13 omtrentlig(e)
Breddegrad [norsk]    Gradeinndeling av jordkloden. Hver breddegrad strekker seg rundt jorden, pararelt med ekvator.
Ordliste over seilterminologi © Michélle E. Almnes
dekksbredde [norsk]    beam [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Båndbredde [norsk]    I dagligtale sier båndbredden noe om hvor stor overføringskapasitet man har. Dess større båndbredde dess raskere overføring.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
strekbredde [norsk]    line width [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
båndbredde [norsk]    bandwidth [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
båndbredde [norsk]    bandwidth [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
spantebredde [norsk]    moulded breadth [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
spaltebredde [norsk]    gap opening [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
fingerbredde [norsk]     fingerbredd/fingerbredde el. fingerbreidd [FØR]
Liste over bokmålsord berørt av 2005-reformen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
tabuleringsbredde [norsk]    tab width [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
tekstfil med fast bredde [norsk]    fixed-width text file [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
konkurranse om båndbredde [norsk]    bandwidth competition [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
intervall, (data)område, rekkevidde, variasjonsbredde [norsk]    range [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no