Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
breed [engelsk]    formere seg, yngle; Fig: avle, oppstå [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Breeding [engelsk]    Oppdrett [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com