Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
brekke [bokmål/riksmål/nynorsk]    bryte av, få noe til å briste (ufrivillig) Han brakk greina tvert av. briste Han spente buen så hardt at den brakk.
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
brekke [frisisk]    å brekke, bryte
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Brekke vakten [norsk]    Skifte fra sjøvakt (trevaktsystem) til lysvakt, vanlig 8 timers dag under landligge.
Maritim ordliste © MaritimStart
bringe på bane; ta hull på, brekke [norsk]    broach [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no