Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
bremsevalse [norsk]    Valse på kinomaskiner som bremser filmen for å jevne ut den rykkvise bevegelsen filmen har (f.eks. i filmporten) før avlesning i lydhodet (både analoge og digitale)..
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO