Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
brev [bokmål/riksmål/nynorsk]    skriftlig meddelelse som sendes til en annen person
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
brev [dansk]    brev
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
brev [svensk]    brev
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
brev [norsk]    letter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 27 omtrentlig(e)
breve [engelsk]    breve-tegn [norsk]   ˘ [tegn]   (aksenttegn)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Brevis [latin]    kort [norsk]   adj.
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
målebrev [norsk]    certificate of tonnage [engelsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
fraktbrev [norsk]    bill of lading [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
følgebrev [norsk]    cover letter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nyhetsbrev [norsk]    newsletter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Jakobs brev [norsk]    Jak [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Judas' brev [norsk]    Jud [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
standardbrev [norsk]    form letter [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
luftfraktbrev [norsk]    airway bill [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
brevsprekkformat [norsk]    letterbox format [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Enkelt gjeldsbrev [norsk]    Et gjeldsbrev som ikke fyller kravene til omsetningsgjeldsbrev. Enkle gj..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Peters andre brev [norsk]    2. Pet [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
oversendelsesbrev [norsk]    gávvareive [samisk]   (s) (-ivv-)
Samisk ordbok © Rolf Olsen, Kåfjord kommune
Peters første brev [norsk]    1. Pet [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Brevet til hebreerne [norsk]    Hebr [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Johannes' andre brev [norsk]    2. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Eksigibelt gjeldsbrev [norsk]    Et gjeldsbrev med påtegnelse på gjeldsbrevet om at utstederen, d.v.s debito..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Ihendehavergjeldsbrev [norsk]    Også kalt ihendehaverobligasjon. Gjeldsbrev hvor ihendehaveren er rette kre..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Johannes' tredje brev [norsk]    3. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
elektronisk nyhetsbrev [norsk]    e-newsletter [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Johannes' første brev [norsk]    1. Joh [forkortelse]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
post, e-post, brev, e-brev [norsk]    mail [engelsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Brevis esse latoro obscurus fio [latin]    When I try to be brief, I speak gobbledegook [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Brevis ipsa vita est sed malis fit longior [latin]    Our life is short but is made longer by misfortunes [engelsk]   (Publilius Syrus)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Brevior saltare cum deformibus mulieribus est vita [latin]    Life is too short to dance with ugly women [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Brevior saltare cum deformibus viris est vita [latin]    Life is too short to dance with ugly men [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom