Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
briggantin [norsk]    Seilskip Seil Brukes også om snaubrigger (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening