Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
bringe på bane; ta hull på, brekke [norsk]    broach [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no