Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
broad [engelsk]    bred, brei
Wiktionary © Wikimedia Foundation, Inc
broad [engelsk]    bred; flat; vid, vidstrakt; freidig, frimodig; tydelig; alminnelig [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
broad [engelsk]    bred [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Ordbok / leksikon: 27 omtrentlig(e)
abroad [engelsk]    utlandet [norsk]
Økonomisk ordliste © Halden Dataservice AS
Broadcast [norsk]    Metode for å sende informasjon fra en avsender til mottakere i et nettverk. Metoden kjennetegnes ved at den har en avsender og flere mottakere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
broadcast [engelsk]    kringkaste/kringkasting [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
broadband [engelsk]    bredbånd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadband [engelsk]    bredbånd [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast [engelsk]    kringkasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast [engelsk]    kringkastet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broad bean [engelsk]    stor bønne [norsk]   fève [fransk]
Gastronomisk-kulinarisk ordliste © Steinar Lone
broad band [engelsk]    bredbånd [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
broadening [engelsk]    forbredning [norsk]   (spektr.)
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Broadly speaking [engelsk]    Sensu lato [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Broad-winged Hawk [engelsk]    Bredvingevåk [norsk]   Buteo platypterus [latin]   1 San Isidro klippe 20/2, 1 Las Cruces 21/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
broadband network [engelsk]    bredbåndsnettverk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast address [engelsk]    kringkastingsadresse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast message [engelsk]    kringkastingsmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast network [engelsk]    kringkastingsnettverk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Broad-billed Motmot [engelsk]    Brednebbmotmot [norsk]   Electron platyrhynchum [latin]   1 H La Selva 6/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Broad-billed Motmot [engelsk]    Brednebbmotmot [norsk]   Electron platyrhynchum [latin]   H Eco Amazonia 4. og 6.9., H Explorer’s Inn 7.9., 5 TRC 9.9., 3 Explorer’s Inn 10.9., regelmessig Pantiacolla 19.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Broad-billed Roller [engelsk]    Brednebbråke [norsk]   Eurystomus glaucurus [latin]   One bird was seen from one of the busses while we driving back to Nairobi 6/12, and this was our only sighting of the species.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
broadband connection [engelsk]    bredbåndstilkobling [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Broad-billed Sandpiper [engelsk]    Fjellmyrløper [norsk]   Limicola falcinellus [latin]   3 Cairns 17.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Broad-billed Sandpiper [engelsk]    Fjellmyrløper [norsk]   Limicola falcinellus [latin]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Broad-billed Sandpiper [engelsk]    Fjellmyrløper [norsk]   Limicola falcinellus [latin]   Henholdsvis 2 og 1 Happy Island 5. og 16.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Broad-tailed Hummingbird [engelsk]    Bredhalekolibri [norsk]   Selasphorus platycercus [latin]   NM, UT
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
broadband over power lines [engelsk]    bredbånd via strømnettet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast publishing point [engelsk]    publiseringspunkt med kringkasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Broadband Integrated Services Digital Network [engelsk]    bredbånds-ISDN [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft