Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Broadcast [norsk]    Metode for å sende informasjon fra en avsender til mottakere i et nettverk. Metoden kjennetegnes ved at den har en avsender og flere mottakere.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
broadcast [engelsk]    kringkaste/kringkasting [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
broadcast [engelsk]    kringkasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast [engelsk]    kringkastet [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
broadcast address [engelsk]    kringkastingsadresse [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast message [engelsk]    kringkastingsmelding [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast network [engelsk]    kringkastingsnettverk [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
presentation broadcast [engelsk]    presentasjonskringkasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
broadcast publishing point [engelsk]    publiseringspunkt med kringkasting [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft